Chyba -- webová slu¾ba nevrátila relevantní informace.

[kod: WSDL; popis: SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://kalendar.kr-plzensky.cz/web/ws.php?wsdl' : failed to load external entity "http://kalendar.kr-plzensky.cz/web/ws.php?wsdl" ]