Feynmanovy přednášky z fyziky – errata českého vydání

Klíčová slova: Feynman, Leighton, Sands, přednášky, fyzika, errata, chyby, překlepy, nepřesnosti

Identifikace publikace: Feynman, Leighton, Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3, ISBN: 80-7200-405-0 (česká verze, 1. vydání, 2000)

Errata pro anglické vydání, která platí v hojné míře i pro české vydání: Errata for The Feynman Lectures on Physics

Zdaleka ne úplné, doplňuji místy, občas, když na něco narazím při nesystematickém pročítání.